Kaste

Kristillinen kaste on Jumalan lahja, joka osoittaa ja lahjoittaa Jumalan armon ja anteeksiantamuksen. Se on uuden liiton merkki ja hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta. Kaste ei kuitenkaan hyödytä ihmistä, ellei hän ota uskolla vastaan Jeesuksen sovitustyötä - joka hänelle kasteessa luvataan.

Seurakunnassamme voidaan kastaa Jeesukseen uskovia ja heidän lapsiaan, mikäli heitä ei ole aiemmin kastettu. Kaste ei ole portti Satamaseurakunnan jäsenyyteen. Kasteen voi suorittaa vanhimmiston jäsen, seurakunnan pastori tai joku vanhimmiston siihen nimeämä henkilö.

 

Ehtoollinen

Herran pyhä ehtoollinen on mm. anteeksiantamuksen ateria, yhteysateria, liiton ateria ja muistoateria. Jeesus on siinä läsnä Pyhän Henkensä kautta. Syödessämme leivässä Kristuksen ruumiin ja juodessamme viinissä Hänen verensä saamme uskoa syntimme anteeksi. Ehtoollinen yhdistää meidät toisiin kristittyihin. Saamme uudistaa siinä liittomme Kristuksen kanssa sekä muistella ja kiittää siitä, miten Jeesus lunasti meidät vapaaksi synnin ja syyllisyyden vallasta.

Ehtoollisen voi seurakunnassamme asettaa pastori, vanhimmiston jäsen tai joku muu vanhimmiston siihen nimeämä henkilö. Seurakuntamme ehtoolliselle ovat tervetulleita kaikki Jeesukseen uskovat.

 

Vastuuhenkilöt

Seurakuntamme on järjestäytynyt hallinnollisesti siten, että teologisesta linjasta, visiosta, taloudesta ja yleisistä suuntaviivoista vastaa vanhimmisto. Sen jäseniksi valitaan uskossaan kokeneita miehiä, jotka nauttivat seurakunnan luottamusta.

Strategisesta suunnittelusta ja toiminnasta vastaa johtotiimi, joka koostuu sitoutuneista miehistä ja naisista. Sitä johtaa seurakunnan vastaava pastori, joka on myös yksi vanhimmiston jäsenistä. Seurakunnan muiksi pastoreiksi voidaan valita tehtävään sopivia miehiä, jotka ovat saaneet tarvittavan koulutuksen.

Seurakunnan pastoreiden ja vanhinten tehtävä on varustaa ja auttaa seurakuntalaisia opettamalla heitä kasvamaan Kristuksessa, palvelemaan omilla lahjoillaan ja tuomaan ihmisiä Jeesuksen yhteyteen.

 

Jäsenyys

Seurakuntamme hyväksyy jäsenekseen 15 vuotta täyttäneen Jeesukseen uskovan henkilön, joka on tutustunut yhdyskunnan oppiin ja käytäntöön käymällä seurakuntakurssin. Seurakunnan jäsenten alle 15-vuotiaat lapset voidaan ottaa yhdyskunnan lapsijäseniksi. Johtava vastuunkantaminen edellyttää seurakunnan jäsenyyttä.

 

Talous

Seurakuntamme talous perustuu kristittyjen vapaaehtoiselle antamiselle. Opetamme raamatullista periaatetta kymmenysten antamisesta. Rohkaisemme jokaista seurakuntalaista antamaan omastaan Jumalalle. Annamme seurakuntana kymmenen prosenttia kaikesta saamastamme oman seurakuntamme ulkopuolelle Jumalan valtakunnan työhön. Uhraaminen on Jumalan antama lahja, joka saa aikaan kiitosta Jumalalle ja yhdistää antajan ja vastaanottajan.

Noudatamme taloudenhoidossa avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

 

Yhteydet toisiin seurakuntiin

Koska uskomme Apostolisen uskontunnustuksen mukaan yhteen maailmanlaajaan Kristuksen ruumiiseen, siunaamme kaikkia kristillisiä seurakuntia ja rukoilemme niiden menestyksen puolesta. Osallistumme mahdollisuuksien mukaan kristittyjen yhteisiin hankkeisiin ja etsimme sen kaupungin parasta, johon Jumala on meidät asettanut.

 

Tehtävä

Seurakuntamme tehtävä on auttaa ihmisiä tuntemaan Jumala ja Hänen armonsa sekä kasvamaan sitoutuneiksi Kristuksen seuraajiksi.