Jumalasta

Uskomme yhteen Jumalaan, jolla on kolme persoonaa: Isä, Poika ja Pyhä Henki. Hän on rakastava ja oikeudenmukainen. Hän on koko maailman luoja ja hallitsija. Hänen edessään jokainen ihminen on vastuussa siitä, mihin on uskonut ja miten elämänsä elänyt.

 

Ihmisestä

Uskomme, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen ja elämään yhteydessään. Mutta ensimmäisten ihmisten syntiinlankeemus turmeli tämän yhteyden. Koko ihmiskunta on siitä lähtien tehnyt syntiä ja kapinoinut Jumalaa vastaan. Ihmisen taipumus pahaan vaikuttaa kaikessa mitä teemme. Kuitenkin olemme edelleen kolmiyhteisen Jumalan kuvia ja Hänen rakkautensa kohteita.

 

Ikuisuudesta

Uskomme, että ihminen luotiin elämään ikuisesti. Vietämme kuolemamme jälkeisen elämämme joko erossa Jumalasta, tai Hänen rakastavassa yhteydessään. Kadotus ja taivas ovat ikuisia paikkoja, jonne joudumme tai pääsemme sen mukaan, miten olemme ajallisen elämämme aikana suhtautuneet Jumalan tarjoamaan pelastukseen.

 

Kristityn kasvusta

Uskomme, että Jumala vaikuttaa Pyhän Hengen kautta kristityssä kasvua. Hän oppii tuntemaan paremmin Jumalaa ja Hänen tahtoaan Raamatun sanan tuntemisen kautta. Hän kasvaa näkemään yhä enemmän omaa syntisyyttään, mutta samalla Jumalan rakkautta ja uskollisuutta. Hän kasvaa kantamaan vastuuta toisista ihmisistä ja näkemään vaivaa evankeliumin eteenpäin viemisestä.Vaikka kristityn kasvu jää täällä elämässä aina vajavaiseksi ja keskeneräiseksi, Jumala haluaa muuttaa meitä ajattelemaan enemmän lähimäisiämme ja vähemmän itseämme.

 

Jeesuksesta Kristuksesta

Uskomme, että Jeesus Kristus on Jumalan Poika ja samaa olemusta Hänen kanssaan. Jumala lähetti hänet maailmaan ja Hän syntyi Pyhästä Hengestä neitsyt Marian kautta. Jeesus eli synnittömän elämän ja uhrasi itsensä meidän edestämme. Kuolemalla ristillä Hän sovitti kaikkien ihmisten kaikkina aikoina tekemät kaikki synnit. Nousemalla kolmantena päivänä kuolleista Hän osoitti ja vahvisti valtansa yli synnin ja kuoleman. Hän astui ylös taivaan kirkkauteen, palaa pian takaisin maan päälle kuninkaitten Kuninkaana ja tuomitsee kerran kaikki ihmiset.

 

Pelastuksesta

Uskomme, että ihminen pelastuu kadotuksesta ainoastaan Jumalan armosta, ainoastaan Kristuksen tähden ja ainoastaan uskon kautta. Emme voi pelastua omin ansioin tai suorituksin. Kun turvaudumme Kristukseen, Jumala lukee Jeesuksen sovitustyön meidän hyväksemme ja antaa kaikki syntimme anteeksi. Siitä hetkestä alkaa iankaikkinen elämämme.

 

Pyhästä Hengestä

Uskomme, että Pyhä Henki on samaa olemusta Isän ja Pojan kanssa. Hän on kolminaisuuden kolmas persoona. Hän tekee ihmisen tietoiseksi siitä, että tämä tarvitsee Jeesusta sovittajakseen. Pyhän Henki tulee asumaan ihmiseen sillä hetkellä, kun tästä tulee Jumalan oma. Hän muistuttaa ja opettaa meitä pitämään sen, mitä Jeesus opetti, sekä antaa siihen voiman. Hän johdattaa meitä ja antaa lahjoja, joilla voimme palvella Jumalaa ja lähimmäisiämme.

 

Raamatusta

Uskomme, että Raamattu on Jumalan erehtymätön ilmoitus. Se on kaiken uskon, opin ja elämän ylin ohje. Jumala on antanut sen meille siksi, että oppisimme sen avulla tuntemaan Häntä. Raamattu auttaa meitä pääsemään Jumalan yhteyteen ja ymmärtämään sitä maailmaa jossa elämme. Se antaa meille välineet auttaa toisiakin Jumalan yhteyteen.

 

Israelista

Uskomme, että Jumala pitää kaikki Raamatussa antamansa lupaukset. Näihin kuuluvat myös Vanhassa testamentissa Israelille annetut lupaukset maasta, tehtävästä ja Israelin pelastumisesta lopun aikana uskon kautta Messiaaseen.Uuden liiton myötä myös ei-juutalaiset ovat tulleet osallisiksi Israelille annetuista lupauksista. Siksi kristillinen seurakunta on kutsuttu siunaamaan Israelia.

 

Apostolinen uskontunnustus

Minä uskon Jumalaan,Isään, Kaikkivaltiaaseen,taivaan ja maan Luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan Poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, stui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, Kaikkivaltiaan, oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja Pyhään Henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksiantamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.