Seurakunnan arjen toiminnoista vastaa johtotiimi, jonka vetäjänä toimii johtava pastori. Johtotiimi on vastuussa toiminnastaan seurakunnan vanhimmistolle.

Johtotiimin jäsenet

Tiimin johtaja

Arto Malmberg
Sataman pastori

Rukoustyö

Raimo Könönen
Insinööri, kutsumuksena rukoustyö.

Pienryhmätyö

Sami ja Anne-Marie Lehto
It-osaaja ja sairaanhoitaja - yhteyden rakentajat.

Musiikkityö

Terhi Mattila
Erityisopettaja ja muusikko - sydämellä ylistäminen.

Käytännön koordinointi

Arto Malmberg
Sataman pastori

Nuorisotyö

Marjut Haapasaari
Sataman  juniori-ja nuorisotyöntekijä.

Lapsityö

Kaisa Sipilä
Luokanopettaja - sydämellä lasten opettaminen.

Aputiimi

Henna Varjonen
Sydämellinen auttaja.

Lähetystiimi

Anni Sipilä
Abiturientti, jolla lähetystyö sydämellä