Seurakuntien talous perustuu kokonaan uskovien vapaaehtoiseen kannatukseen. Raamattu kehottaa kristittyjä pitämään huolta Jumalan valtakunnan tarpeista. Apostoli Paavali rohkaisee:

Mitä tulee keräykseen pyhiä varten, niin tehkää tekin samalla tavoin, kuin minä olen määrännyt Galatian seurakunnille. Kunkin viikon ensimmäisenä päivänä pankoon jokainen teistä kotonaan jotakin talteen, säästäen menestymisensä mukaan.

1Kr 16:1-2

Keräys, josta Paavali puhui, oli Juudean ja Jerusalemin Jeesukseen uskoville tarkoitettu avustus tilanteessa, jossa nämä olivat vaarassa jäädä kokonaan ilman sosiaalista ja taloudellista suojaverkkoa.  Vähän-Aasian kristityt auttoivat yhdessä juutalaisia veljiään ja sisariaan. 

Kehottaessaan meitä kristittyjä antamaan omastamme Jumala opettaa meitä paitsi auttamaan tarpeessa olevia, myös asettamaan Jumalan ykköseksi elämässämme. Kun annamme Hänelle menestymisemme mukaan ja vieläpä ennen kuin käytämme varojamme muuhun, opimme asettamaan Hänet kaiken muun edelle. Opimme vähitellen edes jossain määrin rakastamaan Häntä yli kaiken muun, kuten Raamattu meitä kehottaa. Opimme oikeaa priorisoimista. Sen lisäksi antaminen vahvistaa antajan ja vastaanottajan välistä hengellistä yhteyttä. Se yhdistää kristittyjä toisiinsa. Siksi Paavali iloitsi antamisesta, kiitti siitä Jumalaa ja huudahti:

Kiitos Jumalalle Hänen sanomattomasta lahjastaan!

2Kr 9:15

Siksi rohkaisemme sekä jäseniämme että kaikkia Satamaseurakunnan toiminnassa mukana olevia antamaan omastaan niin kuin Jumalalle, Hänen takiaan, eikä niin kuin ihmisille. Antaminen on yksi seurakunnalle annetuista suurista lahjoista.

Jyväskylän Satamaseurakunnan rahankeräysluvan tiedot alla.

  • Rahankeräyslupa: RA/2018/4, voimassa Sisä-Suomen poliisilaitoksen toiminta-alueella (3.1.2018-2.1.2020)
  • Tilinumero: FI78 5290 0220 5086 81
  • Viite: 10032

Kiitos Lahjastasi!