Opetussarjat

Usko, järki ja tunteet
Onko usko tunteen vai järjen asia? Toisten mielestä järjellä ei ole kristilliseen uskon kanssa mitään tekemistä. Mikään ei voisi olla kauempana totuudesta. Kristinusko on mitä järkevin ja loogisin elämän selitys. Se on johdonmukainen vastaus niihin ongelmiin, joihin me jokainen päivittäin törmäämme. Toisten mielestä taas tunteella on ihan liian suuri asema uskovien elämässä. Ja siksi he tekevät kristillisestä uskosta korostetun opillisen järjestelmän, teoreettisen ja kuivan systeemin, joka ei vaikuta sydämeen eikä muuta asenteita. Tunteella ja järjellä on molemmilla oma tärkeä paikkansa kristityn elämässä. Usko on sekä sydämen että pään asia.

Sermons in this series

1
2
3