Opetussarjat

Perille asti

Miksi niin monet kristityt jättävät homman kesken? Miksi moni väsyy uskomaan? Mikä saa kauemmankin aikaa uskossa olleen lähtemään seurakunnasta? Omat vai toisten virheet? Onko syynä jokin vakava uskon kriiisi tai pettymys? Olivatko odotukset liian suuret? Mikä on niiden salaisuus, jotka näyttävät vain vahvistuvan luottamuksessaan Jumalaan, mitä kauemmin he elävät? Miten voisimme päästä uskossa vaihvoina perille asti?

Sermons in this series

1
2