Opetussarjat

Kuuluu sarjaan

Se on Siinä!
Tapio Mattila
33:30
Views: 145

Suunnitelmia on monenlaisia

Kun Satamaseurakunta perustettiin, niin totesimme silloin että tarvitaan kotisivut, joiden kautta voisimme viestiä erilaisista asioista. Tuumasta toimeen ja perustettiin seurakunnan kotisivut semmoisella ”tee se itse viidessä minuutissa” työkalulla (http://www.kotisivukone.fi/).

Kesän 2008 aikana sivuilla näkyikin paljon kutsuja makkaran paistoon kun pidimme rukousiltoja kodeissa ympäri kaupunkia. Suunnitelma oli saada kanava kertoa mitä tapahtuu ja missä. Sittemmin tätä nettisivuakin on suunniteltu useampaan otteeseen ja tällä hetkellä ollaan päädytty oheiseen versioon.

Lähitulevaisuudessa meillä on vireillä suunnitelma uusia nettisivujen rakennetta, jotta voimme palvella eri kaupunkien Satamaseurakuntia, mutta siitä sitten joskus myöhemmin.

Onko sinulla tapana suunnitella tekemisiäsi? Jos suunnittelet niin kuinka pieniin yksityiskohtiin suunnitelmasi hiot? Oletko kuten meidän nettisivujen kohdalla tuossa alussa, että etsitään pikainen ratkaisu joka täyttää sen hetkisen tarpeen vai kuten vähän myöhemmin nettisivujen kohdalla että asiaa ehdittiin oikein pohtimaan ja tekemään kattavampi suunnitelma vai oletko kenties molempia?

Jumalallakin on suunnitelmia. Esimerkiksi suunnitelma maailmankaikkeuden luomisesta – luomistyöstä, joka oli yksityiskohtaisuudessaan ylivertainen.

Tänään aiheena on ”Se oli suunniteltua”. Yritän tässä havainnoida sitä, että Jumalalla oli suunnitelma ihmisen lunastamisesta synnin alaisuudesta. Ensin hieman luomistyön tarkoituksesta, sitten ihmisen valinnan seuraamuksista ja lopuksi Jumalan reagoimisesta ihmisen valintaan.

1. Luomistyön tarkoitus

Kaiken on Herra tehnyt tarkoitustaan varten...

Sananlaskut 16:4

Meidän Jumalamme on taivaissa. Kaiken, mitä hän tahtoo, hän tekee.

Psalmit 115:3

Jumalan suunnitelma luomisesta on yksityiskohtaisen tarkka. Me emme voisi olla olemassa jos ei ympäröivä luomistyö olisi näin tarkasti viritetty. Jumalan luomistyön tuloksena saamme hämmästellä äärimmäisen pieniin yksityiskohtiin menevää tarkoituksellisuutta ja kauneutta, Jumalan luomisen moninaisuutta. Ympäröivä maailmankaikkeus lakeineen on siis taiten tehty. Jumala toteutti suunnitelmansa ja totesi että siitä tuli sangen hyvä.

Jumalan luomistyön helmi on ihminen. Sinut ja minut on luotu Jumalan kuvaksi, Jumalan kaltaiseksi. Ihminen ei ole niin kuin eläimet tai kasvit vaan Jumala loi meidät ja antoi erityisen merkityksen ja tehtävän.

Jumala sanoi: ”Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja ja koko maata sekä kaikkia maan päällä liikkuvia isoja ja pieniä eläimiä.”

1. Mooseksen kirja 1:26

Jumala haluasi viettää aikaa ihmisen kanssa. Jumala ”käyskenteli” puutarhassa ihmisen seurassa ja ymmärtääkseni Jumalan ja ihmisen välinen yhteys oli välitön ja hyvä. Ihminen ei tehnyt vastoin Jumalan tahtoa ja oli synnitön. Jumala oli luonut ihmisen sangen hyväksi. Tässä vaiheessa ihmisellä meni hyvin. Jumala iloitsi luomistyönsä hedelmistä. Jumalan suunnitelma oli ymmärtääkseni olla luomistyönsä kanssa.

2. Kuinkas sitten kävikään...

Tunnettu sanonta kuitenkin kuuluu että: ”kaikki hyvä loppuu aikanaan”.

Paholainen käärmeen kautta johdatteli ihmisen lankeamaan pois Jumalan suunnitelmasta, tekemään vastoin sitä mitä Jumala tahtoi. Hyvän- ja pahantiedon puusta syöminen aiheutti sen että sinä ja minä ja kaikki ihmiset maailmassa omaavat sisäsyntyisen kyvyn tietää mikä on oikein ja mikä väärin. Myös ne ihmiset jotka eivät ole Jeesuksesta mitään kuulleet luonnostaan omaavat kyvyn oikean ja väärän tuntemiseen.

Tiedämme Raamatun Sanan todistuksen kautta, että jos emme anna Jumalan tuntemisen ohjata meitä, niin jäämme oman vinoon kasvaneen luonteemme armoille ja silloin Jumalan tarkoittama oikea ja väärä vääristyy ja teemme herkästi omista haluista lähteviä totuuksia, joilla ei ole enää mitään tekemistä Jumalan tahdon kanssa. Tätähän on tapahtunut maailman sivu, kuten muistamme Raamatun kertovan esimerkiksi ihmisistä ennen vedenpaisumusta. Jumala on ilmaissut oman näkemyksensä oikeaan ja väärään omassa Sanassaan, jonka pitää toimia peilinä myös meidän ajallemme oikean ja väärän ymmärtämisessä. Raamatun kirjoituksissa Jumalan sanomiset pysyvät tosina läpi aikojen eli ne eivät vanhene, kuten Jeesus vahvistaa saman asian Matteuksen evankeliumissa:

”Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan vaan täyttämään. Totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennen kuin kaikki on tapahtunut…”

Matteus 5:17-19

Annetaan siis Raamatun Sanan olla meille peilinä.

Kun meille jotain annetaan, niin silloin meiltä myös vaaditaan sen mukaan. Kun kerta nyt tiedämme mikä on oikein ja mikä väärin, niin meidän pitäisi myös sen mukaan ojentautua ajatuksissamme, käytöksessämme ja toimissamme. Tästä kuitenkin automaattisesti seuraa, että joudumme ”oikean ja väärän tuntemisen” lain alle. Tiedämme mitä pitäisi tehdä, mutta emme aina halua tai pysty toimimaan sen mukaan. Jumala ei voi sietää väärintekemistä. Huomaamme siis rikkovamme Jumalan tahtoa vastaan ja sitä sanotaan synniksi ja synti erottaa meidät Jumalan yhteydestä.

Valehteliko siis Jumala kun sanoi:

”...Syö vapaasti kaikista muista puutarhan puista, mutta hyvän- ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona siitä syöt, sinä totisesti kuolet.”

1. Mooseksen kirja 2:16-17

Ei valehdellut sillä kun ihminen joutuu Jumalasta eroon, niin silloin totisesti kuollaan. On olemassa ruumiillinen kuolema, josta Jeesus sanoi, ettei sitä tarvitse pelätä, sillä siinä vain ruumis lakkaa toimimasta. On myös hengellinen kuolema ja siitä Jeesus sanoi että sitä on syytä pelätä. Kun ihminen sisäsyntyisen oikean ja väärän tietämyksen kautta rikkoo Jumalan tahtoa vastaan, hän tekee syntiä ja Jumala ei voi sietää syntiä vaan se erottaa ihmisen Jumalasta. Tästä seuraa kerran iankaikkinen ero Jumalasta ja se on se johon Jumala viittasi sanomalla että ”sinä totisesti kuolet”. Eli ainoa, joka valehteli, oli Paholainen tuossa Edenin puutarhan kohtaamisessa.

3. Jumalan vastaus ihmisen ongelmaan

Olemme joutuneet omantunnon vangiksi ilman erikseen annettua 10 käskyn lakiakin. Paljon myöhemmin Moosekselle annettu 10 käskyn laki toi vielä sanalliseen muotoon sen mikä on oikein ja väärin.

Miten Jumala suhtautuu tilanteeseen että olemme auttamattomasti ajautuneet pois Hänen yhteydestään tekemään vastoin Hänen tahtoaan? Onko mitään tehtävissä kun meitä ohjaa meidän oma itsekäs luontomme? Jos vaikka tietäisimmekin mikä on oikein ja tahtoakin sen toteuttamiseen löytyisi, niin Jeesus toteaa että ihmisen ”liha” on heikko toteuttamaan sitä minkä oikeaksi tietää. Eli toisin sanoen huomaamme, ehkä useinkin, että emme tee sitä minkä tiedämme oikeaksi.

Jumalan vastaus meille raamatussa on että:

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.

Johannes 3:16

Minun Isäni tahto on, että jokaisella, joka näkee Pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä. Ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä.

Johannes 6:40

Jumalan tahto on selvä, Hän ei todellakaan halua menettää omaa kuvaansa, sinua ja minua. Hän on tehnyt suunnitelman joka mahdollistaa anteeksiantamuksen ja sovittaa, meissä vaikuttavan synnin. Suunnitelman tavoitteena on mahdollistaa se että Jumala voi taas olla yhdessä meidän kanssa välittömässä vuorovaikutuksessa ikuisesti.

Tästä pelastussuunnitelmasta puhutaan monessa eri Raamatun kirjassa monen eri henkilön elämän kautta. Senpä takia kun näitä rohkaisun paikkoja etsii, niin joutuu selaamaan suurin piirtein koko vanhan testamentin lävitse. Jos jotain kiinnostaa niin voi vaikka etsiä käsiinsä esimerkiksi Leif Nummelan kirjoittaman kirjan ”Alkaen Mooseksesta”, jossa on jokaisesta vanhan testamentin kirjasta haettu viitteitä Jeesuksesta. Tässä opetuksessa on tarkoitus ottaa muutama esimerkki pelastussuunnitelman etenemisestä, jotta näemme että Jumala on koko ajan tosissaan tämän suunnitelman toteuttamisessa.

Muutamia esimerkkejä

Aika Aadamista Jeesukseen on noin 4000 vuotta. Sinä aikana ehtii olla monta sukupolvea, monenlaista elämän kohtaloa. Kerran annettu lupaus saattaa hautautua ajan virtaan niin ettei sitä kukaan muista. Senpä takia Jumala onkin matkan varrella erityisesti valinnut joitain ihmisiä seuraamaan Hänen tahtoaan ja vahvistanut heille lupauksella että kerran tulee pelastaja.

Ajanjakso Aadamista Nooaan ei ollut mairitteleva ihmisille, koskapa kävi niin että ihmiset olivat ajautuneet niin kauaksi Jumalasta että Jumala jopa katui että oli luonut ihmisen. Onneksi Nooa havaittiin sen ajan sukupolvessa hurskaaksi Jumalan edessä. Nooan kautta Jumalan suunnitelma jatkoi etenemistään vedenpaisumuksen yli. Vedenpaisumuksen jälkeen meni taas pitkä pätkä kunnes Jumala valitsi yhden miehen, Aabrahamin, ja teki hänelle lupauksen, joka koski luvatun ’Siemenen’ tulemista.

Aadamista Aabrahamiin hupsahti sellainen 2000 vuotta.

Herra sanoi Abramille: ”Lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinua ja teen nimesi suureksi, ja sinä tulet olemaan siunauksena. Minä siunaan ne, jotka siunaavat sinua, ja kiroan sen, joka kiroaa sinua, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki maailman sukukunnat.”

1. Mooseksen kirja 12:1-3

”Sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä, koska sinä kuuntelit minun ääntäni.”

1. Mooseksen kirja 22:18

Raamattu sanoo että Aabraham uskoi Jumalan antamiin lupauksiin ja sen tähden Jumala katsoi Aabrahamin vanhurskaaksi. Galatalaiskirjeessä näitä kohtia avataan seuraavalla tavalla.

Koska Raamattu näki edeltäpäin, että Jumala vanhurskauttaa pakanat uskosta, se edeltäpäin julisti Abrahamille hyvän sanoman: sinussa tulevat siunatuiksi kaikki kansat…. Lupaukset siis lausuttiin Abrahamille ja hänen siemenelleen. Hän ei sano: ”ja siemenille”, ikään kuin monesta, vaan niin kuin yhdestä: ”ja siemenellesi”, joka on Kristus.

Galatalaiskirje 3:8 ja 3:16

Yksityiskohtaisen pelastussuunnitelman toteuttamisessa oleellinen asia on aina Jumalan valinta ja sitten seuraavaksi se että seuraako valittu Jumalan tahtoa vai ei. Minusta näyttää siltä että Jumalalla on suunnitelma A joka edustaa Hänen tahtoaan ja jos se ei voi toteutua niin sitten seuraa Jumalan suunnitelma B. Miksi sitten Jumalan suunnitelma A ei aina toteutuisi? Ongelmaksi voi tulla se, että valitut eivät tahdo tai pysty noudattamaan suunnitelmaa A. Tämä sama sääntö on edelleen voimassa. Jumala tahtoo että kaikki ihmiset pelastuisivat, mutta kaikki eivät tahdo tulla pelastetuiksi Jeesuksessa, joka on Jumalan suunnitelma pelastukseen. Me ihmiset taas tarvitsemme nimenomaan tällaista pelastussuunnitelmaa, vaikka Raamattu toki sanoo, että joka on synnitön, niin sellainen kelpaa Jumalalle, mutta tällaisia ihmisiä lienee aika harvassa. Meidän muiden kohdalla Jumala näki, että ihminen ei selviä suunnitelmasta A, niin piti tehdä pelastussuunnitelma B eli vanhurskaus yksin uskosta Jeesukseen.

Tätä ihmisen valinnan osuutta valaisee ehkä myös Jumalan keskustelu itsensä kanssa kun Jeesus, oli matkalla Aabrahamin kanssa kohti Sodomaa:

Herra sanoi: ”Salaisinko minä Abrahamilta, mitä tulen tekemään? Tuleehan Abrahamista suuri ja mahtava kansa, ja kaikki kansat maan päällä tulevat siunatuiksi hänessä. Sillä minä olen valinnut hänet, että hän käskisi lapsiaan ja perhettään pysymään Herran tiellä ja toimimaan vanhurskaasti ja oikeudenmukaisesti, jotta minä voisin toteuttaa Abrahamille sen, mitä olen hänestä puhunut.”

1. Mooseksen kirja 18:17-19

Tässä ei pitäisi olla mitään outoa meille. Jumala on valinnut Aabrahamin ja haluaa toteuttaa suunnitelmansa. Ehtona on että siinä pysytään ja ojentaudutaan sen mukaan. Samaten Jumala oli valinnut Saulin olemaan kuningas israelilaisille ja toteuttamaan Jumalan tahtoa, mutta Saul ei noudattanut Jumalan tahtoa ja senpä takia Jumala hylkäsi Saulin ja valitsi Daavidin tilalle.

Kaikki asiat eivät toki ole elämän ja kuoleman asioita. Pelastuksen valinta on sellainen, mutta esimerkiksi meidän arkielämässä voi olla että Jumala tahtoisi johtaa meitä tiettyjen valintojen kautta, mutta me itse valitsemme toisin. Jumala näkee että parempikin reitti olisi ollut olemassa, mutta valitsemallamme reitillä paras suunnitelma on nyt sitten tästä eteenpäin tämä suunnitelma B. Reitti ei ehkä ole optimaalinen ja voi olla että kohtaamme enemmän haasteita omilla reiteillä, mutta silti Jumalan armo ja huolenpito voi olla mukana. Jumala haluaa johdattaa meidät maaliin ja sen takia Hän laatii aina sen hetkisen parhaan suunnitelman meille kuin mitenkä valinnat elämässämme menevät. Koko ajan sitten jää nähtäväksi että seuraammeko sitä uutta parasta suunnitelmaa vai joudutaanko uudelleenreitittämään?

Voitte kahvilla ollessanne vaikka jakaa omasta elämästänne, jos koette että Jumala olisi mahdollisesti uudelleenreitittänyt sinulle parasta suunnitelmaa?

Tämä uudelleenreititys on aika lohdullinen ajatus, että Jumala on oikeasti armollinen ja pitkämielinen ja laatii meidän elämän valintoja varten aina tilanteeseen sopivan parhaimman suunnitelman. Vaikeuksissa ja kiusauksissakin reitti eteenpäin tulee esiin:

Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus. Jumala on uskollinen. Hän ei salli teitä kiusattavan enempää kuin kestätte, vaan salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää.

1. Korinttolaiskirje 10:13

Palataan takaisin Aabrahamin aikaan. Aabrahamin pojalle Iisakille syntyi kaksoispojat Esau ja Jaakob. Pojat muksivat toisiaan Rebekan kohdussa ja siitä Rebekka kysymään Jumalalta että miksi näin?

Herra sanoi hänelle: ”Kohdussasi on kaksi kansaa, ja sinusta haarautuu kaksi kansakuntaa. Toinen kansa on oleva toista voimakkaampi, ja vanhempi on palveleva nuorempaa.”

1. Mooseksen kirja 25:23

Paavali viittaa tähän kohtaan opettaessaan Jumalan valinnasta ja Jumalan suunnitelmista Roomalaiskirjeessä.

Tämä tarkoittaa, etteivät luonnolliset jälkeläiset ole Jumalan lapsia vaan että lupauksen lapset luetaan jälkeläisiksi. Lupauksen sanahan oli tämä: ”Minä palaan ensi vuonna tähän aikaan, ja silloin Saaralla on poika.” Näin ei käynyt ainoastaan hänelle vaan myös Rebekalle, joka oli tullut raskaaksi yhdestä, meidän isästämme Iisakista. Sillä jo ennen kaksosten syntymää, ennen kuin he olivat tehneet hyvää tai pahaa – jotta valintaan perustuva Jumalan suunnitelma pysyisi, ei tekojen tähden vaan kutsujan – Rebekalle sanottiin: ”Vanhempi on palveleva nuorempaa.”

Roomalaiskirje 9:8-12

Esau syntyi ensin, mutta silti Jaakob valinnan mukaan sai Jumalalta vahvistuksen tulevasta pelastussuunnitelman lupauksen täyttymisestä. Jaakobin jälkeen Juudalle vahvistettiin että:

Ei siirry valtikka pois Juudalta, ei tuomarinsauva hänen polviensa välistä, ennen kuin tulee hän, jolle se kuuluu ja jota kansat tottelevat.

1. Mooseksen kirja 49:10

Sitten hypätään taas pitkän ajan päähän Daavidiin ja Jumalan hänelle antamaan lupaukseen. Kyseessä on nyt nimenomaan suunnitelma A.

”...Kun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi luona, minä nostan seuraajaksesi jälkeläisesi, joka on lähtöisin sinun ruumiistasi, ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa. Hän rakentaa huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen kuninkaallisen istuimensa ikuisiksi ajoiksi. Minä olen oleva hänen isänsä, ja hän on oleva minun poikani. Jos hän tekee väärin, minä kuritan häntä ihmisvitsalla, ihmisten antamilla lyönneillä. Armoani minä en kuitenkaan ota häneltä pois, niin kuin otin sen pois Saulilta, jonka minä poistin sinun tieltäsi. Sinun sukusi ja kuninkuutesi pysyvät aina minun edessäni, ja sinun valtaistuimesi on oleva ikuisesti luja.’”

2. Samuelin kirja 7:11-16

Jumala vakuuttaa että Daavidin jälkeläinen on oleva ikuisesti valtaistuimella. En ole varma kuinka hyvin Daavid ymmärsi että kyseessä on osa Jumalan pelastussuunnitelmaa, mutta ehkäpä hän sen tiesi. Tätä lupausta Daavid kuitenkin teroitti koko kansalle ennen kuolemaansa ja kehotti koko kansaa ojentautumaan Jumalan tahdon mukaan että suunnitelma A voisi toteutua.

”Herra sanoi minulle: ’...Minä vahvistan hänen kuninkuutensa ikuisiksi ajoiksi, jos hän pysyy lujana ja noudattaa minun lakejani ja säädöksiäni, niin kuin hän nyt tekee.’ Ja nyt minä sanon koko Israelin, Herran seurakunnan, edessä ja meidän Jumalamme kuullen: Noudattakaa ja tutkikaa kaikkia Herran, Jumalanne, käskyjä, että saisitte pitää omananne tämän hyvän maan ja saisitte jättää sen jälkeenne ikuiseksi perinnöksi lapsillenne….”

1. Aikakirja 28:6-10

Näistäkin näkee, että Daavid hyvinkin ymmärsi että Jumalalla on suunnitelma A joka voi toteutua, mutta jos me emme ole Jumalalle uskollisia niin silloin se suunnitelma ei toteudu.

Daavidin aikojen jälkeen Jumala on puhunut tästä pelastussuunnitelmasta profeettojenkin kautta. Esimerkiksi profeetta Jesaja viittaa tuohon Daavidille annettuun lupaukseen:

...Ei viivy pelastus, jonka minä tuon. Siionille minä annan pelastuksen, Israelille kirkkauteni.

Jesaja 46:9-13

... Kuulkaa, niin sielunne saa elää. Minä teen teidän kanssanne iankaikkisen liiton, Daavidille antamani armolupauksen mukaisesti.

Jesaja 55:3

Näin sanoo Herra: Noudattakaa oikeutta ja toteuttakaa vanhurskautta, sillä minun pelastukseni tulee. Se on lähellä, ja minun vanhurskauteni ilmestyy.

Jesaja 56:1

ja niin edelleen muitakin kohtia.

Vaikka aikaa oli kulunut tuhansia vuosia, niin Jumalan pelastussuunnitelma eteni vakaasti sukupolvesta toiseen. Hän toistuvasti kertoi ihmisille suunnitelmansa tulemusta ja tarkoitusta, vaikkei sitä ehkä täysin ymmärrettykään tuolloin. Kun sitten Jeesuksen syntymän aikoihin pitkän hiljaisuuden jälkeen Jumala antoi ihmeiden ja tunnusmerkkien kautta taas viestin siitä että nyt koittaa luvatun Siemenen tulon aika, niin sen ajan ihmiset tiesivät että mistä puhutaan.

Jumalan suunnitelmat ovat yksityiskohtaisia, harkittuja ja varmoja. Jesaja toteaa että:

Herra, sinä olet minun Jumalani! Minä korotan sinua ja kiitän sinun nimeäsi, sillä sinä olet tehnyt ihmeitä, sinun suunnitelmasi kaukaisilta päiviltä ovat todet ja vakaat.

Jesaja 25:1

Jeesus ei putkahtanut maailmaan sattumalta eikä salaa. Jumalan pelastussuunnitelma oli tosi ja vakaa, josta kerrottiin jo muinoin ja matkan varrella. Jeesus todellakin tuli ja täytti tuon suunnitelman, Isän tahdon.

Vaikka omatuntosi todistaa että emme pysty noudattamaan Jumalan tahtoa ja Hänen asettamaansa lakia, niin nyt meillä on kuitenkin vaihtoehtoinen reitti päästä Jumalan yhteyteen! Nyt meiltä kysytään että tahdotko tarttua tähän Jumalan pelastussuunnitelmaan ja turvata Jeesuksen täytettyyn työhön sinun syntiesi sovittamiseksi? Jumala on tullut avuksemme.

Jos haluat tähän apuun turvata etkä sitä ole vielä tehnyt, niin rohkaisen sinua tänään menemään rukouspalveluun. Pyydä että voisitte yhdessä rukoilla tätä pelastusta omalle kohdallesi. Pelastuksen toteutus ei ole sinusta kiinni tai siitä kuinka vakaasti pystyt Jumalan tahtoa noudattamaan. Pelastus on jo valmistettu täydellisesti Jeesuksen ristintyössä. Se riittää että turvaudut tuohon Jumalan pelastussuunnitelmaan, se riittää että otat vastaan Jumalan tekemän työn sinun puolestasi. Jumala kaipaa päästä yhteyteen sinun kanssasi.