Opetussarjat

Kuuluu sarjaan

Kesä ja kiusaukset
Jarmo Sormunen
41:32
Views: 146

Jokainen ihminen on kiusattu elämään Jumalan tahdon vastaisesti. Joskus kiusaukset ovat kovempia, joskus pienempiä. Mistä nuo kiusaukset oikein tulevat? Kuka tai mikä on niiden taustalla? Tulevatko kiusaukset meidän ulkopuoleltamme vai sisältämme? Onko Jumala niiden takana vai Saatana? Ja miksi ne näyttävät noudattavan tiettyä kaavaa, tiettyjä lainalaisuuksia? Puhun ensiksi kiusausten dynamiikasta, sitten ’Egyptin valtioliitosta’ ja kolmanneksi kiusauksista - kolmella elämän alueella.

Kiusausten dynamiikka

Mutta käärme oli kavalin kaikista kedon eläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt; ja se sanoi vaimolle: "Onko Jumala todellakin sanonut: 'Älkää syökö kaikista paratiisin puista’?" Niin vaimo vastasi käärmeelle: "Me saamme syödä muiden puiden hedelmiä paratiisissa, mutta sen puun hedelmästä, joka on keskellä paratiisia, on Jumala sanonut: 'Älkää syökö siitä älkääkä koskeko siihen, ettette kuolisi’." Niin käärme sanoi vaimolle: "Ette suinkaan kuole; vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja te tulette niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan”.

1Ms 3:1-5

Yksinäisyys

Kiusaaja lähestyi ihmistä tämän ollessa yksin. Hänellä ei ollut turvaa eikä tukea kumppanistaan. Kiusauksen "dynamiikkaan" liittyy yksinäisyys. Ihminen on kiusatuin ollessaan yksin. Kiusaaja käyttää hyväkseen meidänkin yksinäisyyttämme. Yksin ollessamme uskomme hänen valheensa helpommin. Ei ole joukon suojaa. Toinen asia, joka usein liittyy yksinäisyyteen ja jota kiusaaja käyttää hyväksen, on väsymys. Olemme herkimmilläämme lankeamaan kiusaukseen väsyneenä, pertyneenä, yksinäisenä, loukattuna…

Epäilys

Ohjeet, jotka Jumala antoi ensimmäisille ihmisille kielletystä puusta, annettiin vain toiselle heistä. Kiusaajalla oli tehikas strategia kylvää Eevaan epäilys - varsinkin kun hänellä oli ’vain’ toisen käden tietoa. "Onko Jumala todella sanonut?” Epäilys koski ensiksikin Jumalan sanan luotettavuutta. Kenties Hänen sanoihinsa ei voisikaan luottaa. Toiseksi epäilys koski Jumalan persoonaa. Kenties Hän ei olekaan niin hyvä, kuin Hän on antanut ymmärtää. Jos Hänellä siis on jotakin salattavaa, Häneen ei voi luottaa. Jo tässä vaiheessa saatana väänsi Jumalan sanoja: "...Te ette saa syödä mistään paratiisin puista..." Alunperin Jumala oli sanonut: "Syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista, mutta hyvän- ja pahantiedon puusta älä syö.” Kiusaaja vänsi Jumalan positiiviset sanat negatiivisiksi! Sovellutus: Myös meidän elämässämme kiusauksiin liittyy samoja elementtejä. Kiusaaja saa meidät epäilemään Jumalan sanojen luotettavuutta. "Voiko Raamattuun ihan tosissaan luottaa?” ”Entäs jos siellä o virheitä?!” "Entäs jos se ei olekaan Jumalan ilmoitusta? Entäs jos se onkin ihmisten kirjoittama kirja?” Kiusaaja haluaa riistää meiltä luottamuksen Jumalan sanoihin, jotka voisivat suojella meitä kiusauksia vastaan. Ns. positivistinen tiede, erityisesti evoluutiousko ja kriittinen raamattututkimus ovat riistäneet ihmisiltä ’tieteen’ nimissä luottamuksen Jumalan ilmoitukseen. Kun Raamattuun ei voi, eikä tarvitsekaan luottaa, olemme suojattomia kiusaajaa vastaan. Häntä kun ei todennäkisesti ole olemassakaan…

Valhe

Eevan vastaus käärmeelle osoittaa epäilyksen jo alkaneen vaikuttaa hänen ajattelussaan. Hän lisäsi syömiskieltoon myös kosketuskiellon, jota alunperin kiellossa ei ollut. Eikä hän ilmaissut seurauksien olevan niin vakavia kuin Jumala oli alunperin sanonut. Joko Eeva ei muistanut, tai ei halunnut muistaa Jumalan sanoja oikein. Vrt. Kun Jeesus kohtasi kiusaajan erämaassa, Hän vastasi lainaten Raamattua sanasta sanaan (Mt 4:3-11). Nyt Kiusaaja "ampui täysillä" ja valehteli aivan suoraan. Saatana ei pysähtynyt ainoastaan vääntelemään Jumalan sanoja. Hän tarjosi tilalle omaa ilmoitustaan. Hän väitti avoimesti Jumalan valehtelevan! Sovellutus: Elämme aikaa, jota leimaa voimakas uususkonnollisuus. Uusia liikkeitä syntyy kaiken aikaa. Miten on mahdollista, että ihmiset haavoittavat itsensä mitä mielikuvituksellisimmissa yhteisöissä ja opeissa? Yksi vastaus on ihmisen luontainen ylpeys, kapina ja luonnollinen omavanhurskaus. Toinen syy on se, että ihminen ei tunne Jumalan ilmoitusta. Te eksytte, koska ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa... sanoi Jeesus (Mt 22:29). Jumalan sanat varjelevat meitä uskomasta uskonnollisia valheita. Miten erottaa valheen totuudesta? Meidän ei tarvitse oppia tuntemaan kaikkia rahaväärennöksiä. Riittää, kun tunnemme aidon setelin. Kolme testiä avuksi: Mitä opetetaan? Miten opettajat elävät? Miten opetus vaikuttaa ihmisissä?

Houkutus

Kiusaukseen liittyy aina voimakas houkutus. Houkutus ylpeyteen, kaikkitietävyyteen, riippumattomuuteen. Te tulette niin kuin Jumala…” Saatana kylvi Eevaan halun tulla Jumalan kaltaiseksi, kaikkitietäväksi. Tämä oli sama houkutus, johon ’Lucifer’ itse oli langennut! Sovellutus: Kiusaaja lupaa meillekin tietoa tai kokemuksia tai helpotusta tai onnea tai nautintoa jne. Mutta se ei kuitenkaan anna sitä mitä lupaa. Tai jos antaa, se ei kestää kauaa. Ja lisäksi se pyrkii tekemään meidät ripouvaiseksi siitä, mitä antaa. Toiseksi. Aikamme uususkonnollisuuden muotivalhe: "Sinä olet jumala”. Ihminen haluaisi olla Jumalasta riippumaton, oma herransa. Siksi tämä Uuden Aikakauden tarjoama porkkana maistuu monista niin hyvältä.

Egyptin valtioliitto

Meillä on vastassamme ’Egyptin valtioliitto’, jolla on keskenään ’Ystävyys-, yhteistyö- ja avunantosopimus’. Perkele, maailma ja oma lihamme ovat kanavia toisilleen meidän elämäämme. Ne pyrkivät tuomaan tullessaan mukanaan toinen toisensa.

Perkele

Olkaa raittiita, valvokaa. Teidän vastustajanne, Perkele, kulkee ympäri kuin ärjyvä leijona etsien, kenet voisi niellä. Vastustakaa häntä uskossa lujina! Tehän tiedätte, että samat kärsimykset täytyy veljiennekin kestää maailmassa.

1Pt 5:8-9

Pietari kehottaa hengelliseen raittiuteen ja valvomiseen. Sen vastakohta on eräänlainen hengellinen uneliaisuus ja juoppous, jossa oikea ja väärä, musta ja valkoinen sekoittuvat. Perkele ("diabolos" = "syyttäjä, panettelija") vastaa hepr. sanaa ”saatana". Pietari vertaa perkelettä ärjyvään leijonaan, joka kulkee etsien saalista. Perkele on kristityn vastustaja, joka haluaa meille vain pahaa ja voi vahingoittaa myös uskovaa, synnin kautta(!). Vihollinen yrittää käyttää hyväkseen kärsimyksiä, joiden kautta kristittyä kuljetetaan taivaaseen. Hän yrittää saada uskovan katkeroitumaan Jumalaan. Hän "ampuu" ajatuksia, juoksuttaa kiusaavia ihmisiä, käyttää väsymystä jne. saadakseen uskovan lankeamaan syntiin. Me voimme vastustaa perkelettä lujina uskossa. Pietari ei tarkemmin kuvaa, miten se tapahtuu. Sen täytyy tavalla tai toisella perustua Jeesuksen sovitustyöhön ja voittoon Golgatalla, missä Hän riisti perkeleeltä syytöksen aseet. Paras kommentaattori tälle jakeelle on Paavali, Ef 6:12-18. Voimme vastustaa perkelettä totuudella, vanhurskaudella, alttiudella, uskolla, Jumalan Sanalla ja rukouksella… "...Samat kärsimykset teidän veljiennekin maailmassa kestää.” Vihollinen yrittää samoja konsteja kaikkiin uskoviin, hieman eri muodossa. Paras suoja vihollisen hyökkäyksiä vastaan on puhdas omatunto ja "lyhyet tilivälit Jumalan kanssa".

Maailma

Maailma katoaa himoineen, mutta joka tekee Jumalan tahdon, pysyy iäti.

1Jh 2:17

Tämän olen puhunut teille, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa rohkeat: minä olen voittanut maailman.”

Jh 16:33

Maailma on kiusausten kotipaikka. ’Maailmalla’ tarkoitetaan tässä yhtydessä ihmisten arvomaailmaa, jota itsekkyys, ahneus, ylpeys ja muut synnilliset asenteet hallitsevat. Maailmalliset arvot ovat ristiriidassa Jumalan arvojen kanssa. Ne houkuttelevat ihmistä elämään Jumalan tahdon vastaisesti. Johannes liittää maailman ja himot läheisesti yhteen. ’Himo’ on määriteltävissä: Jatkuva ja lisääntyvä tarve saada lisää. Jeesus liittää maailman, rauhattomuuden ja ahdistukset toisiinsa. Maailma ei anna rauhaa ihmisen sisimpään. Jeesus on voittanut maailman. Jos me olemme voittajan puolella, mekin voitamme ne himot ja sen rauhattomuuden, johon maaila meitä vetää. Me olemme voittajan pulella, kun tahdomme ojentautua Jumalan arvojen mukaan.

Oma liha

Älköön kukaan kiusattuna ollessaan sanoko, että Jumala häntä kiusaa. Ei Jumala ole pahan kiusattavissa, eikä hän kiusaa ketään. Jokaista kiusaa hänen oma himonsa; se häntä vetää ja houkuttelee. Kun sitten himo tulee raskaaksi, se synnyttää synnin, ja kun synti on kypsynyt täyteen mittaansa, se synnyttää kuoleman.

Jk 1:13-15

Kysyessämme, kuka meitä kiusaa, syyttävä sormemme kääntyy aika ajoin Jumalaa kohti. ”Miksi Sinä annat minulle tämmöisiä kiusauksia?!” Jaakob korostaa, että Jumala ei ole kiusausten takana. Hän kyllä sallii meidän joutuvan kiusauksiin, mutta samalla Hän valmistaa meille poispääsyn niistä. Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus. Jumala on uskollinen. Hän ei salli teitä kiusattavan enempää kuin kestätte, vaan salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää. 1Kr 10:13 Me emme siis voi syyttää Jumalaa kiusauksistamme. Jaakobin mukaan niiden takana on meidän oma himomme. (Jota maailma on täynnä!) Meidän syntiinlangennut luontomme houkuttelee ja vetää meitä Jumalan vastaiseen elämään. ’Aatu’ lähtee mielellään maailman kelkkaan. Jaakob kuvailee osuvasti kiusauksen etenemistä: Himo houkuttelee ja vetää meitä syntiä kohti. Himo itsessään ei ole syntiä, mutta jos sitä ei rajoita, sen kanssa käy huonosti. Jaakob kuvaa himoa äitinä (sana on feminiininen), joka synnyttää lapsen - synnin. Ja jos tämän lapsen päästää meidän elämässämme täysi-ikäiseksi, se synnyttää lapsenaan kuoleman. Hurja kuva, mutta äärimmäisen käytännöllinen! Himo alkaa yleensä pienestä - katseesta, ajatuksesta tai sanasta. Se kasvaa ja kasvaa ja johtaa meidät syntiin. Ellemme saa syntiämme anteeksi, ajaudumme hengelliseen kuolemaan, paatumuksen tilaan… Siksi kannattaa laittaa himo kuriin, ottaa se kiinni , ennenkuin se ehtii synnyttää koko himon koneistoa.

Kiusattu kolmella alueella

Älkää rakastako maailmaa älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku rakastaa maailmaa, Isän rakkaus ei ole hänessä. Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmien halu ja elämän korskeus, se ei ole Isästä vaan maailmasta.

1Jh 2:15-16

Jälleen kohta, jossa ’maailma’ kuvataan Jumalan tahdon vastaisen elämän asuinpaikaksi. Raamatun mukaan Jumala rakastaa maailmaa, sen ihmisiä, ja haluaisi pelastaa jokaikisen ihmisen. Mutta Jumala ei rakasta maailmallisuutta, syntiinlangenneen ihmiskunnan arvomaailmaa. Eikä kristitynkään tulisi sitä rakastaa. Johannes kuvaa maailmallisuutta kolmella käsitteellä: Lihan himo - fyysinen kiusaus. Silmien pyyntö - henkinen kiusaus. Elämän korska / ylpeys - hengellinen kiusaus. Palataan vielä Eevan kiusaukseen. Myös siinä näemme samat kolme kiusauksen aluetta: Ja vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä ja että se oli ihana katsella ja suloinen puu antamaan ymmärrystä; ja hän otti sen hedelmästä ja söi ja antoi myös miehellensä, joka oli hänen kanssansa, ja hänkin söi. 1Ms 3:6

Hyvä puu syödä - fyysinen kiusaus

Kiusaus ei ollut vain tietopuolinen houkutus tulla Jumalan kaltaiseksi. Siihen liittyi myös houkutus ruumiin tarpeen tyydyttämiseen hinnalla millä hyvänsä. Mitä enemmän Eeva katsoi puun hedelmiä, sitä enemmän hänen teki mieli syödä niitä. Sitä maukkaammalta se näytti. Sitä nälkäisempi hän oli. Johannes kutsui sitä ’lihan himoksi’. Eeva oli kiusattu ruumiin alueella. Sovellutus: Mekin olemme kiusattuja ruumiin alueella. Kiusaus voi liittyä minkä tahansa luonnollisen tarpeen tyydyttämi-seen - hinnalla millä hyvänsä. Meidän aikamme tyypillisin kiusaus on seksuaalisten tarpeiden pidäkkeetön tyydyttäminen.

Ihana puu katsella - henkinen, sielullinen kiusaus

Saatana maalasi puun Eevan ajatuksissa sitä kauniimmaksi, mitä enemmän hän sitä katsoi. Sitä aistillisemmaksi ja ihanammaksi se muuttui! Johanes kutsui sitä ’silmien haluksi’. Eeva oli kiusattu sielun alueella. Sovellutus: Mekin olemme kiusattuja sielun alueella. Kiusattuja rakastumaan ulkoiseen kauneuteen, prameuteen, elintasoon, muotiin. Aikamme tyypillisin kiusaus sielun alueella on pinnallisten arvojen palvonta - ja tietysti rahanhimo!

Suloinen antamaan ymmärrystä - hengen kiusaus

Tämä kiusaus liittyi käärmeen houkutukseen tulla Jumalan kaltaiseksi, päästä käsiksi salaiseen tietoon, päästä käsiksi valtaan. Johannes kutsui sitä elämän korskeudeksi, elämän ylpeydeksi. Eeva oli kiusattu hengen alueella. Sovellutus: Mekin olemme kiusattuja hengen alueella. Ylpeys, kiusaus valtaan, kiusaus vallan himoon hyppyyttävät erityisesti miehiä. Olemme kiusattuja korottamaan itsemme kaiken keskipisteeseen, jumalaksi Jumalan paikalle. Olemme kiusattuja hallitsemaan toisia ja käyttämään heitä hyväksi. Myös Jeesus kohtasi nämä kolme kiusausta:

Silloin kiusaaja tuli hänen luokseen ja sanoi: ”Jos olet Jumalan Poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi.” Mutta Jeesus vastasi: ”On kirjoitettu: ’Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta.’” Sitten Paholainen vei hänet pyhään kaupunkiin, asetti hänet temppelin harjalle ja sanoi: ”Jos olet Jumalan Poika, niin heittäydy alas, sillä on kirjoitettu: ’Hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta’ ja ’He kantavat sinua käsillään, ettet loukkaisi jalkaasi kiveen.’” Jeesus sanoi hänelle: ”On myös kirjoitettu: ’Älä kiusaa Herraa, sinun Jumalaasi.’” Vielä Paholainen vei Jeesuksen hyvin korkealle vuorelle, näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston ja sanoi: ”Tämän kaiken minä annan sinulle, jos heittäydyt maahan ja kumarrat minua.” Silloin Jeesus sanoi hänelle: ”Mene pois, Saatana, sillä on kirjoitettu: ’Herraa, sinun Jumalaasi, sinun tulee kumartaa ja vain häntä palvella.’” Silloin Paholainen jätti Jeesuksen, ja hänen luokseen tuli enkeleitä, jotka palvelivat häntä.

Mt 4:3-11

Jeesus kohtasi Kiusaajan samoilla alueilla, kuin Eeva, Jaakob, Johannes ja me.

  • Kiusaus syömiseen - ruumiin kiusaus
  • Kiusaus koko maailman rikkauteen - sielun kiusaus
  • Kiusaus osoittaa olevansa Jumala heittäytymällä alas temppelin harjalta - hengellinen kiusaus

MUTTA! Siinä missä Eeva ja Aatami lankesivat, siinä Jeesus kesti! Siinä missä me lankeamme, siinä Jeesus kesti! Siksi mekin voimme kestää kiusauksissa, päästä niitä pakoon Jeesuksessa Ja jos lankeamme, saamme syntimme anteeksi Jeesuksen kautta!