Opetussarjat

Kuuluu sarjaan

Joosuan menestystarina
Arto Malmberg
32:52
Views: 103

Johdanto:

Sataman Illan alussa meillä pyörii täällä INFO slaideja ja niiden joukossa on myös seurakuntamme Visio slaidi, joka näyttää seuraavalta:

 

Innostumme Jumalasta

Seuraamme Jeesusta

Viihdymme ja kasvamme yhdessä

Kutsumme muitakin Kristuksen yhteyteen

 

Tämä on ajatus ja päämäärä siitä, miten haluamme seurakunnan vaikuttavan meissä ja meihin. Tämä on Visio, jonka toivon piirtyvän ja painuvan meidän jokaisen mieleen. Tämä on tavoite mihin pyrimme, mihin tähtäämme. Seurakunta tai uskova jolla ei ole selkeää tavoitetta ja päämäärä, on päämärätön. Tarvitsemme selkeän tavoitteen ja päämäärän. Myös Joosualla oli selkeä päämäärä ja tehtävä, jonka hän sai Jumalalta. Tutustumme tänä iltana siihen miten häntä varustettiin ja miten hän varustautui tuota päämäärää kohti.

Jäsennys:

 

1. Luvatun maan rajalla

2 Merkkejä ja ihmeitä

3. Jumalan suunnitelma

 

1. Luvatun maan rajalla

1.Kuuliaisuus

Herran palvelijan Mooseksen kuoltua sanoi Herra Joosualle, Nuunin pojalle, Mooseksen palvelijalle, näin: "Minun palvelijani Mooses on kuollut; nouse siis ja mene tämän Jordanin yli, sinä ja kaikki tämä kansa, siihen maahan, jonka minä annan heille, israelilaisille. Jokaisen paikan, johon te jalkanne astutte, minä annan teille, niinkuin olen Moosekselle puhunut. Maa erämaasta ja tuolta Libanonista aina suureen virtaan, Eufrat-virtaan, saakka - koko heettiläisten maa - ja aina Suureen mereen asti, auringonlaskuun päin, on oleva teidän aluettanne.

Joos. 1:1-4

Joosualla oli pitkä aika valmistautua kansan johtajaksi. Mooseksen kirjoista Joosuasta lukiessa tulee vaikutelma, että hän ei juurikaan nosta itseään, vaan on enemmän Mooseksen ja välillä Kaalebinkin varjossa. Joka tapauksessa Jumala valitsi hänet johtajaksi. Jumala antaa hänelle selkeän käskyn ja myös lupaukset.

Käsky oli; nousta ja mennä Jordanin yli. Lupaus oli; jokaisen paikan johon jalkanne astutte, minä annan teille.

Tottelemista ja liikkeelle lähtöä seuraa lupaus ja sen täyttymys, niin kuin voimme myöhemmin havaita. Jotta kansa saattoi saada luvatun maan omakseen, tarkoitti se sitä että oli lähdettävä tekemään asioita Jumalalle kuuliaisena.

Sovellus:

Luvatun maan valloitusta voidaan verrata meidän uskovien elämään. Jotta me voimme omistaa Jumalan meille antamat lupaukset tulee meidänkin lähteä uskossa kuuliaisina liikkeelle. Ensimmäinen askel on omistaa pelastus Jeesuksessa Kristuksessa, antaa hänen tulla oman elämän Herraksi ja jatkaa siitä kuuliaisuudessa hänen tahdolleen.

2- Ole luja ja rohkea

 

Ei kukaan kestä sinun edessäsi kaikkena elinaikanasi. Niinkuin minä olin Mooseksen kanssa, niin minä olen sinunkin kanssasi; minä en jätä sinua enkä hylkää sinua. Ole luja ja rohkea; sillä sinä jaat tälle kansalle perinnöksi sen maan, jonka minä heidän isillensä vannotulla valalla olen luvannut antaa heille. Ole vain luja ja aivan rohkea ja noudata tarkoin kaikessa sitä lakia, jonka minun palvelijani Mooses on sinulle antanut; älä poikkea siitä oikealle äläkä vasemmalle, että menestyisit, missä ikinä kuljetkin. Älköön tämä lain kirja sinun suustasi poistuko, vaan tutkiskele sitä päivät ja yöt, että tarkoin noudattaisit kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu, sillä silloin sinä onnistut teilläsi ja silloin sinä menestyt. Olenhan minä sinua käskenyt: Ole luja ja rohkea; älä säikähdy äläkä arkaile, sillä Herra, sinun Jumalasi, on sinun kanssasi, missä ikinä kuljetkin." Silloin Joosua käski kansan päällysmiehiä sanoen: "Kulkekaa halki leirin ja käskekää kansaa sanoen: 'Valmistakaa itsellenne evästä, sillä kolmen päivän kuluttua te kuljette tämän Jordanin yli mennäksenne ottamaan omaksenne sen maan, jonka Herra, teidän Jumalanne, teidän omaksenne antaa’."

Joos. 1:5-11

Jumala rohkaisee Joosuaa ja antaa lupauksensa vahvistukseksi. Joosua tarvitsi tätä. Ei ollut helppoa astua Mooseksen ”saappaisiin”. Kenties mieleen oli noussut monenlaisia suorituspaineita siitä miten pärjään?

Näyttää siltä kuin Jumala vastaisi Joosuan epäilyksiin: Miten minä kestän edessä olevia vihollisia? Jumala sanoo: ” Ei kukaan kestä sinun edessäsi kaikkena elinaikanasi.”

Onkohan Jumala yhtä voimallisesti kanssani niin, kuin hän oli Mooseksen kanssa? Jumala sanoo: ”Niinkuin minä olin Mooseksen kanssa, niin minä olen sinunkin kanssasi.”

Eihän vain Jumala petä tiukan paikan tullen? Jumala sanoo: ”minä en jätä sinua enkä hylkää sinua. ”

Oliko Joosualla oikeasti edellä mainittuja ajatuksia, emme tiedä. Vaikka Joosua olisi tuntenut pelkoa ja epävarmuutta, hän sai laittaa täyden luottamuksen Jumalaan ja hänen huolenpitoonsa. Hänen osuutensa oli etsiä ja tutkia Jumalan tahtoa elämässään ja noudattaa sitä.

Voimme soveltaa omaan elämäämme sen, että epävarmuudesta tai peloistamme huolimatta, voimme käydä eteenpäin ja niihin tehtäviin ja siihen elämään, johon Jumala meitä tahtoo viedä. Hän kulkee kansamme, ei jätä, eikä hylkää meitä.

Joosua ei jäännyt vain kuuntelemaan Jumalan toimeksiantoa, lupauksia ja rohkaisua, Joosua alkoi tuumasta toimeen. Myös meidän on tärkeää lähteä liikkeelle, kun ymmärrämme sen, mikä on Jumalan tahto elämässämme.

3. Johtajuuden tunnustaminen

Mutta ruubenilaisille, gaadilaisille ja toiselle puolelle Manassen sukukuntaa Joosua sanoi näin: "Muistakaa sitä käskyä, jonka Herran palvelija Mooses teille antoi sanoen: 'Herra, teidän Jumalanne, suo teidän päästä rauhaan ja antaa teille tämän maan.' Vaimonne, lapsenne ja karjanne jääkööt siihen maahan, jonka Mooses antoi teille tältä puolelta Jordanin. Mutta teidän itsenne, kaikkien sotaurhojen, on taisteluun valmiina lähdettävä veljienne etunenässä ja autettava heitä, kunnes Herra suo teidän veljienne päästä rauhaan niinkuin teidänkin, ja hekin ottavat omakseen sen maan, jonka Herra, teidän Jumalanne, heille antaa. Sitten saatte palata takaisin siihen maahan, joka on teidän omanne, ja ottaa omaksenne sen maan, jonka Herran palvelija Mooses antoi teille tältä puolelta Jordanin, auringonnousun puolelta." Niin he vastasivat Joosualle sanoen: "Kaiken, minkä olet meidän käskenyt tehdä, me teemme, ja mihin ikinä meidät lähetät, sinne me menemme. Niinkuin me olemme kaikessa totelleet Moosesta, niin me tottelemme sinuakin. Olkoon vain Herra, sinun Jumalasi, sinun kanssasi, niinkuin hän oli Mooseksen kanssa. Jokainen, joka niskoittelee sinun käskyäsi vastaan eikä tottele sanojasi kaikessa, mitä hänelle käsket, surmattakoon. Ole vain luja ja rohkea."

Joos. 1:12-18

Joosua halusi varmistaa johtajuutensa myös ruubenilaisten, gaadilaisten ja manasselaisten kohdalta. Hehän olivat jäämässä toiselle puolen Jordanin, mutta olivat luvanneet Moosekselle olla ”etunenässä” taistelemassa. Em. sukukunnat tunnustavat Joosuan johtajuuden ja halunsa noudattaa hänen käskyjään.

Jälleen toistuu myös rohkaisu: ”Ole vain luja ja rohkea."

Tässä näemme hengellisen periaatteen, joka koskee myös meitä tänä päivänä.Valinta hengelliseen johtajuuteen ja työhön vahvistetaan kahdella tasolla. henkilö itse kokee että Jumala on hänet kutsunut tehtävään ja myös seurakunta kokee ja näkee asian samoin.

Keskustelutehtävä:

Millaista rohkaisua olet saannut / haluaisit elämässäsi?

Mikä merkitys sillä on ollut sinulle?

Millaista rohkaisua voisit olla antamassa läheisillesi?

 

2 Merkkejä ja ihmeitä

1. Raahab ja vakoojat

Niin Joosua, Nuunin poika, lähetti salaa Sittimistä kaksi vakoojaa, sanoen: "Menkää, katselkaa maata ja Jerikoa." Ja he menivät ja tulivat Raahab nimisen porton taloon ja laskeutuivat siellä levolle.

Joos. 2:1

Toisin kuin ensimmäisellä vakoilu kerralla, jolloin Mooses lähetti 12 vakoojaa luvattuun maahan, lähettää Joosua nyt vain kaksi ja vieläpä salaa. Joosuan tarkoituksena ei ollut niinkään tutkia millainen maa on, vaan tarkoituksena oli selvittää miten se valloitetaan.

Raahab on mielenkiintoinen henkilö Raamatussa. Hän on lähtökohtaisesti halveksittu portto, prostituoitu, vieläpä pakana ja hänet mainitaan kuitenkin Hebrealaiskirjeessä uskon sankareiden joukossa. Hänestä tuli myös Daavidin esiäiti. (Booas Raahabista, Booalle syntyi Oobed Ruutista, Oobedille syntyi Iisai)

Raahab piilotti vakoojat luokseen ja valehteli henkensä uhalla kuninkaalle, näin auttaen vakoojia pelastautumaan vihollisen kynsistä.

Hänellä oli myös vahva näkemys, siitä mitä tulisi tapahtumaan.

"Minä tiedän, että Herra antaa teille tämän maan ja että kauhu teitä kohtaan on vallannut meidät ja että kaikki maan asukkaat menehtyvät pelkoon teidän edessänne. Sillä me olemme kuulleet, kuinka Herra kuivasi Kaislameren vedet teidän tieltänne, kun lähditte Egyptistä, ja mitä te teitte niille kahdelle amorilaisten kuninkaalle tuolla puolella Jordanin, Siihonille ja Oogille, jotka te vihitte tuhon omiksi. Kun me sen kuulimme, raukesi meidän sydämemme, eikä kenessäkään ole enää rohkeutta asettua teitä vastaan; sillä Herra, teidän Jumalanne, on Jumala ylhäällä taivaassa ja alhaalla maan päällä. Niin vannokaa nyt minulle Herran kautta, että niinkuin minä olen tehnyt teille laupeuden, tekin teette laupeuden minun isäni perheelle; ja antakaa minulle varma merkki siitä, että jätätte eloon minun isäni, äitini, veljeni, sisareni ja kaikki heidän omaisensa ja pelastatte meidät kuolemasta.”

Joos. 2:9-13

Vakoojat sopivat siitä että Raahabin perhekunta pelastuu, jos he vain ovat samassa punaisella nauhalla merkityssä talossa, kun Israel tulee valloittamaan kaupunkia.

Raahab laski heidät köydellä alas ikkunasta, sillä hänen talonsa oli kiinni kaupungin muurissa.

Se mitä Raahab kertoo esim. Kaisalmeren ylityksestä, joka oli tapahtunut noin 40-vuotta sitten, ei ollut saanut muutosta aikaan jerikolaisten sydämissä niin, että he olisivat lähteneet etsimään Israelin Jumalaa. Tästä voi ymmärtää että jerikoilaisilla oli aikaa kyllä tehdä parannusta eli kääntyä Jumalan puoleen, mutta he eivät tahtoneet. Raahabin sydämessä oli kuitenkin tapahtunut muutos, voisiko sanoa että hänen uskon tunnustuksensa on jakeessa 11. ”sillä Herra, teidän Jumalanne, on Jumala ylhäällä taivaassa ja alhaalla maan päällä.”

Juutalaisille annettu käsky olla sekoittumatta muihin kansoihin, oli sen vuoksi, ettei vieraat kansat huokuttelisi heitä palvelmaan epäjumalia. Raahabin esimerkistä voi kuitenkin tulkita, että jos joku pakanoista halusi tulla Israelin Jumalan palvelijaksi se oli mahdollista.

Tänäkin päivänä kaikki ihmiset, kuuluvat sitten mihin rotuun tai kansanryhmään tahansa saavat tulla Jumalan omiksi, niin halutessaan.

Vakoiluretken raportti Joosualle oli seuraava:

"Herra on antanut koko maan meidän käsiimme, ja kaikki maan asukkaat menehtyvät pelkoon meidän edessämme." Joos. 2:24

2- Jordanin ylitys, merkki Jumalalta

Vaakojien palattua Joosuan luo, seuraavana päivänä Israelilaiset siirtyivät Joosuan johdolla Jordanille. Kansaa valmistellaan Jordanin ylitykseen kehoittamalla pyhittäytymään ja annetaan ohjeet joen ylitykseen. Papit kantavat Jumalan arkkia ja kansan tulee seurata arkkia kilometrin päästä.

Silloin Herra sanoi Joosualle: "Tästä päivästä alkaen minä teen sinut suureksi koko Israelin silmissä, jotta he tietäisivät, että niinkuin minä olin Mooseksen kanssa, niin minä olen sinunkin kanssasi. Ja Joosua sanoi: "Tästä saatte tietää, että elävä Jumala on teidän keskellänne ja karkoittaa teidän tieltänne kanaanilaiset, heettiläiset, hivviläiset, perissiläiset, girgasilaiset, amorilaiset ja jebusilaiset: katso, kaiken maan Herran liitonarkki kulkee teidän edellänne Jordanin poikki. Niin pian kuin papit, jotka kantavat Herran, kaiken maan Herran, liitonarkkia, laskevat jalkansa Jordanin veteen, katkeaa Jordanin vesi, ylhäältä päin virtaava vesi, juoksussaan ja pysähtyy roukkioksi." ja niin pian kuin … liitonarkkia kantavien pappien jalat painuivat rantaveteen, niin vaikka Jordan koko elonleikkuuajan on tulvillaan yli kaikkien äyräidensä, pysähtyi ylhäältä päin virtaava vesi ja seisoi yhtenä roukkiona hyvin kaukana Aadamin luona, sen kaupungin, joka on Saaretanin vieressä; ja se vesi, joka virtasi alaspäin Aromereen, Suolamereen, hävisi kokonaan. Niin kansa kulki virran yli Jerikon kohdalta.

Joos. 3:7-16

Israelin kansassa oli paljon ihmisiä, jotka eivät olleet mukana Kaislameren ylityksessä. He saivat Jumalalta hyvin konkreettisen vahvistuksen siitä, että Jumala tulisi olemaan heidän kanssaan maan valloituksessa.

Joosua joutui pienelle paikalle profetoidessaan Jordanin veden virtauksen katkeamisen, tämän ihmeen kautta Jumala vahvisti Joosuan johtajuutta. Joosua Jumalan käskystä sanoo: "Tästä saatte tietää, että elävä Jumala on teidän keskellänne ja karkoittaa teidän tieltänne kanaanilaiset, heettiläiset, hivviläiset, perissiläiset, girgasilaiset, amorilaiset ja jebusilaiset”.

Jordanin ylitystä verrataan myös kristilliseen kasteeseen, joka on tärkeä osa uskovan elämää. Se vahvistaa meidän kuulumistamme Jumalan perheväkeen ja uskovien yhteyteen.

Jos haluamme nähdä Jumalan tekoja, huolenpitoa, johdatusta, kohdallamme. Usein voimme nähdä sen koetusten kautta.

Esimerkkinä: Itselläni on muutamia kertoja käynnyt niin, että olen antanut kymmenykset silloinkin ”kun siihen ei olisi inhimillisesti katsoen varaa”. Mutta olen myös saanut huomata, että tuolloinkin on rahallisista velvoitteista selvitty, joskus kuin ihmeen kautta.

3 . Jumalan sotasuunnitelma

1. Ympärileikkaus

Siihen aikaan Herra sanoi Joosualle: "Tee itsellesi kiviveitsiä ja ympärileikkaa taas israelilaiset toistamiseen." Niin Joosua teki itselleen kiviveitsiä ja ympärileikkasi israelilaiset Esinahkakukkulan luona. Ja syy siihen, että Joosua toimitti ympärileikkauksen, oli tämä: koko kansa, joka oli lähtenyt Egyptistä, miehenpuolet, kaikki sotakuntoiset miehet, olivat kuolleet matkalla erämaassa, heidän lähdettyään Egyptistä. Niin Herra sanoi Joosualle: "Tänä päivänä minä olen vierittänyt (hepr. "gaalal") teidän päältänne Egyptin häväistyksen." Sentähden kutsutaan paikkaa vielä tänäkin päivänä Gilgaliksi.

Joos. 5:2-9

Jumala halusi että kansa ympärileikataan, ennen kuin luvatun maan valloitus jatkuu. Ympärileikkaus oli liiton merkkinä ja tuon liiton Herra halusi kansan kohdalla vahvistaa. Se tapahtui luvatun maan puolella, vihollisen alueella. Inhimillisesti katsoen ajoitus ympärileikkaukselle ei ollut paras mahdollinen. Kansa on vihollisen maaperällä ja ympärileikkauksen johdosta sotaväki on taistelukyvytön. Jumalan toiminta mallit ei aina sovi ymmärrykseemme. Ei voi kuin ihmetellä Joosuan kuuliaisuutta Jumalan käskyille. Se oli yksi hänen menestymisensä salaisuuksista.

2- Pääsiäinen luvatussa maassa

Kun israelilaiset olivat leiriytyneet Gilgaliin, viettivät he sen kuukauden neljäntenätoista päivänä, ehtoolla, pääsiäistä Jerikon arolla. Ja pääsiäisen jälkeisenä päivänä he söivät sen maan tuotteista happamatonta leipää ja paahdettuja jyviä, juuri sinä päivänä. Mutta seuraavana päivänä lakkasi manna, koska he söivät sen maan tuotteita; eivätkä israelilaiset enää saaneet mannaa, vaan he söivät sinä vuonna Kanaanin maan satoa.

Joos. 5:10-12

Israel oli päässyt luvattuun maahan, he saivat syödäkseen sen maan tuotteita. 40 vuoden erämaa vaellus oli päättynyt. Voin vain kuvitella mitä Joosuan mielessä on tuolloin liikkunut. Erämaa vaellus takana, uuden maan valloitus edessä. Paluuta vanhaan ei ole ja edessä olevat haasteet ovat inhimillisesti katsottuna mahdottomat.

3. Kenen puolella?

Ja tapahtui Joosuan ollessa Jerikon luona, että hän nosti silmänsä ja näki miehen seisovan edessään, paljastettu miekka kädessä. Ja Joosua meni hänen luokseen ja sanoi hänelle: "Oletko sinä meikäläisiä vai vihollisiamme?" Niin hän sanoi: "En, vaan minä olen Herran sotajoukon päämies ja olen juuri nyt tullut." Niin Joosua heittäytyi kasvoilleen maahan, kumarsi ja sanoi hänelle: "Mitä herrallani on sanottavana palvelijalleen?" Ja Herran sotajoukon päämies sanoi Joosualle: "Riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä." Ja Joosua teki niin.

Joos. 5:13-15

Joosuan kysymykseen: ”Oletko sinä meikäläisiä vai vihollisiamme?” vastaus on: "En, vaan minä olen Herran sotajoukon päämies ja olen juuri nyt tullut.”

Kuka on tämä Herran sotajoukon päämies (ylipäällikkö)? Hänen on ymmärretään olevan ns. esiolevainen Jeesus. Hän ei ole enkeli, koska muualla enkelit katekorisesti ilmestyessään kieltävät kumartamasta heitä. Joka tapauksessa hän ei sanonut olevansa jonkun puolella tai vastaan. Hän oli Herran sotajoukon ylipäällikkö, luvatun maan valloitus ei ollutkaan Joosuan sotaa, vaan Joosua sai olla osana Jumalan sotajoukkoa. Joosuan ei myöskään tarvinnut suostutella Jumalaa puolelleen, vaan hänen tuli olla Jumalan puolella. Niinpä luvattua maata alettiinkin valoittamaan Jumalan strategialla, ei inhimillisellä viisaudella.

Mikä on tänä päivänä meidän tilamme seurakuntana?

Kenen sotia me käymme?

Mikä on tänäpäivänä oma tilani?

Sodinko omaa sotaani vai olenko yhteisrintamassa Jumalan tahdossa?