Opetussarjat

Kuuluu sarjaan

Tandemilla taivaaseen
Vesa Lehtinen
27:21
Views: 166

Tänään käynnistyy uusi opetussarja Tandemilla taivaaseen. Kuinka moni teistä on ajanut tandemilla? Itse en ole ajanut, mutta voisin kuvitella että se olisi varmasti hauskaa - erityisesti hyvässä seurassa! Tässä opetussarjassa on kyse yhdessä kulkemisesta - ja parhaassa mahdollisessa seurassa. Eli Jeesuksen kanssa! Häneltä saamme parhaan mallin, kuinka elää tässä maailmassa mielekästä ja merkityksellistä elämää.

Tässä ensimmäisessä illassa aiheena on Jeesuksen malli. Meillä on edessä mielenkiintoinen puolituntinen! Ainakin toivon niin! Itselleni tämä aihe on jollain tapaa erityisen läheinen, koska usein pohdin, teenkö minä sitä mitä Jeesus haluaisi minun tekevän. Ja toisaalta teemmekö me seurakuntana niin kuin Jeesus toivoo meidän tekevän ja erityisesti sen mallin mukaan, jonka Jeesus meille jätti.

Tänään ytimessä on Jeesus ja opetuslapset. Kahlaamme yhdessä läpi opetuslasten kokemaa ja näkemää, siten miten raamattu meille asiasta opettaa. Toivon että voin tuoda joitakin pilkahduksia siitä esimerkistä ja niistä toimintamalleista, miten Jeesus vaikutti käytännön teoillaan opetuslasten elämään. Noiden toimintamallien vaikutukset ulottuvat aina tähän päivään saakka. Olen valmistellut tätä opetusta ajatuksissa erityisesti, mitä Jeesus puhuu meidän aikaan ja jokaiselle meistä. Pidä silmät ja korvat auki, Jumala haluaa puhua sinulle tänään ja saada muutosta aikaan elämässäsi.

Jeesus kohtaa ja valitsee ensimmäiset opetuslapset

Luetaan aivan ensimmäiseksi, miten Jeesus valitsee ensimmäiset 4 opetuslasta. Veljekset Simonin ja Andreaksen sekä Jaakobin ja Johanneksen - Sebedeuksen pojat, myöskin veljekset - kaikki sen ajan kalastajia ammatiltaan. En lähde tarkemmin kuvaamaan raamatun ulkopuolisia seikkoja liittyen tuon ajan kulttuuriin, evankeliumien kirjoittajiin tai raamatun käännöseroihin. Sen sijaan pyrin herättämään ajatuksia ja pohdintaa siitä, minkälaisia asioita voimme lukea suoraan raamatun teksteistä. Katsotaan ensin Matteuksen neljännen luvun kohta.

18 Kun Jeesus kulki Galileanjärven rantaa, hän näki kaksi veljestä, Simonin, toiselta nimeltä Pietarin, ja hänen veljensä Andreaksen. He olivat heittelemässä verkkoa järveen, sillä he olivat kalastajia. 19 Jeesus sanoi heille: "Lähtekää minun mukaani. Minä teen teistä ihmisten kalastajia." 20 He jättivät heti verkkonsa ja lähtivät seuraamaan Jeesusta. 21 Sieltä jonkin matkaa kuljettuaan Jeesus näki toiset kaksi veljestä, Jaakobin ja hänen veljensä Johanneksen, Sebedeuksen pojat. He olivat veneessä isänsä Sebedeuksen kanssa verkkojaan selvittelemässä. Jeesus kutsui heidätkin. 22 He jättivät heti veneen ja isänsä ja lähtivät seuraamaan Jeesusta.

Matt. 4:18-22

Miehet siis jättävät työnsä ja jopa isänsäkin Jeesuksen kutsun kuullessaan ja lähtevät seuraamaan Jeesusta! Kun luin tätä kohtaa uteliaisuus ja toisaalta mielenkiinto ajoi katsomaan ja tutkimaan, miten muut evankeliumin kirjoittajat tämän asian kuvaavat. Markuksen evankeliumi oli hyvin samanlainen kuin Matteuksen evankeliumi. Luukas kuvaa sen sijaan tilannetta hieman laajemmin. Erona matteuksen kohtaan on, että Jeesus pyysi Simonia lähtemään hänelle soutajaksi että hän voisi opettaa kansaa. Opetuksen jälkeen Jeesus kehottaa heittämään verkot vielä kerran syvään veteen ja saalis on aivan valtava!

8 Tämän nähdessään Simon Pietari lankesi Jeesuksen jalkoihin ja sanoi: "Mene pois minun luotani, Herra! Minä olen syntinen mies." 9 Hän ja koko hänen venekuntansa olivat pelon ja hämmennyksen vallassa kalansaaliin tähden, 10 samoin Jaakob ja Johannes, Sebedeuksen pojat, jotka olivat Simonin kalastuskumppaneita. Mutta Jeesus sanoi hänelle: "Älä pelkää. Tästä lähtien sinä olet ihmisten kalastaja." 11 He vetivät veneet maihin ja jättäen kaiken lähtivät seuraamaan Jeesusta.

Luuk. 5:8-11

Molemmissa raamatunkohdissa Jeesuksen läsnäololla ja sanoilla on valtava vaikutus kalastajamiesten toimintaan. Mitä Jeesuksen olemuksessa ja sanoissa oli jotain niin puoleensa vetävää, että se saa miehet jättämään työnsä kesken ja seuraamaan häntä? Jeesuksen veneessä pitämän opetuksen sisältöä ei ole kirjoitettu, mutta voimme evankeliumien muiden kohtien pohjalta päätellä, että Jeesuksen opetus herätti aina merkittävää mielenkiintoa ja hämmästystä ympärillä olevissa ihmisissä. Simon kuuli väkisinkin Jeesuksen opetuksen ja se teki häneen niin merkittävän vaikutuksen, että Simon oli valmis heittämään verkot vielä kerran Jeesuksen ohjeistuksen mukaisesti, vaikka he olivat kalastaneet koko yön ilman kalaonnea. Valtava kalansaalis, Jeesuksen ihmeteko, jonka Simon tunnisti Jumalan työksi, herätti synnintunnon hänen sisällään. Pelko ja hämmennys, jota miehet kokivat järisytti heidän maailmaa. Simon ymmärsi, että tässä on Jumala kyseessä. Hän vastaa niin klassisella tavalla kuin vaan tavallinen ihminen voi kokiessaan pyhyyden kosketuksen. Minä en kelpaa, Minä en ole kuten sinä, Minä olen syntinen, Minä olen paha. Kuitenkin - Jeesuksen vastaus meidän synnintuntoon on aina samanlainen kuin vastaus Simonille. ”Älä pelkää. Tästä lähtien sinä olet ihmisten kalastaja”. Mitä muuta Hän joka on rakkaus, olisi voinut sanoa. Jumalan armollisuus huutaa Jeesuksen läsnäolon ja sanojen kautta. Seuraa minua. Jumalan Pyhyys osoittaa synnin, vanhan ja ruostuneen ihmisen - kun taas parannuksenteko, anteeksiantamus, armo ja Jumalan läsnäolo rakentaa uutta ja nostaa ihmisen ylös.

Mennään eteenpäin. Seuraavassa raamatunkohdassa Jeesus kohtaa Filippuksen ja Natanaelin. Jeesus tuntee sinut ja minut täysin henkilökohtaisesti

43 Seuraavana päivänä, ollessaan lähdössä Galileaan, Jeesus tapasi Filippuksen ja sanoi hänelle: "Seuraa minua." 44 Filippus oli kotoisin Betsaidasta, samasta kaupungista kuin Andreas ja Pietari. 45 Filippus tapasi Natanaelin ja sanoi hänelle: "Me olemme löytäneet sen, josta Mooseksen laki ja profeettojen kirjat todistavat! Hän on Jeesus, Joosefin poika Nasaretista." 46 "Nasaretistako?" Natanael kysyi. "Voiko Nasaretista tulla mitään hyvää?" "Tule, niin näet", sanoi Filippus. 47 Kun Jeesus näki Natanaelin tulevan, hän sanoi: "Siinä on oikea israelilainen, mies vailla vilppiä!" 48 "Mistä sinä minut tunnet?" kysyi Natanael. Jeesus vastasi hänelle: "Jo ennen kuin Filippus kutsui sinua, näin sinut viikunapuun alla." 49 Natanael sanoi: "Rabbi, sinä olet Jumalan Poika, sinä olet Israelin kuningas!" 50 Jeesus sanoi hänelle: "Uskotko jo sen perusteella, että sanoin nähneeni sinut viikunapuun alla? Paljon suurempaakin saat vielä nähdä." 51 Ja hän jatkoi: "Totisesti, totisesti: te saatte nähdä taivaan avoinna, ja te näette Jumalan enkelien kulkevan ylös ja alas siinä, missä Ihmisen Poika* on."

Joh. 1:43-51

Tässä raamatunkohdassa minua puhuttelee kaksi asiaa. Se into, joka Filippuksen sanoista kumpuaa, kun hän kertoo löydöstään Natanaelille. Mooseksen laki ja profeettojen kirjat olivat varmasti näille kahdelle miehelle tuttuja perusteluista päätellen. Ja juuri se sai Natanaelinkin mielenkiinnon heräämään. Oliko Filippus todella löytänyt kauan odotetun pelastajan? Voisiko se olla hän? Toiseksi se tapa, jolla Jeesus vakuuttaa Natanaelin ja vastaa juuri Natanaelin sydämeen osuvalla tavalla. Jeesus ikäänkuin raottaa Jumalallisuuttaan kertomallaan sellaisia asioita Natanaelille, joita hän ei olisi mitenkään voinut tietää ellei hän todella olisi se, kenestä Mooseksen laki ja profeettojen kirjat kertovat. Natanaelin nimeä ei ole opetuslasten luettelossa, mutta todennäköisesti Natanael on Jeesuksen opetuslapsi nimeltään Bartolomeus. Aivan samalla tavalla Jumala tuntee sinut ja minut. Jumala kutsuu meitä yhteyteensä raottamalla verhoa meidän kasvojen edessä. Jumala sanoo jokaiselle ihmiselle että minä tunnen sinut. Heikkouksineen ja vahvuuksineen. Minulla on sinulle suunnitelma. Saat nähdä suuria asioita. Seuraa minua. Jeesus on henkilökohtainen. Ei ainoastaan jokin kasvoton Jumala tuolla jossain. Ei. Vaan Jumala joka tuntee meidät läpikotaisin ja siitäkin huolimatta haluaa viettää aikaa meidän kanssa ja ohjata meitä tärkeiden asioiden äärelle. Jeesus tarjoaa elävää suhdetta kaikkivaltiaan Jumalan kanssa. Onhan hän luonut meistä jokaisen, sinut ja minut - omaksi kuvakseen. Jeesus tuli kutsumaan syntisiä. Eli kaikkia ihmisiä.

Jeesus kutsuu Leevin

Jeesus lähti sitten taas järven rantaan. Koko ihmisjoukko tuli hänen perässään, ja hän opetti heitä. 14 Kulkiessaan tulliaseman ohi hän näki Leevin, Alfeuksen pojan, istuvan siellä. Jeesus sanoi hänelle: "Seuraa minua", ja hän nousi ja lähti seuraamaan Jeesusta. 15 Jeesus oli sitten aterialla Leevin kodissa. Monia publikaaneja* ja muita syntisiä aterioi Jeesuksen ja hänen opetuslastensa kanssa, sillä heitä oli paljon hänen seuraajiensa joukossa. 16 Kun fariseuksiin* kuuluvat lainopettajat näkivät Jeesuksen syövän syntisten ja publikaanien seurassa, he sanoivat hänen opetuslapsilleen: "Kuinka hän syö yhdessä publikaanien ja muiden syntisten kanssa!" 17 Jeesus kuuli sen ja sanoi: "Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En minä ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä."

Mark. 2:13-17

Kuvaus Leevistä liittyy Jeesuksen opetuslasten luetteloissa publikaani Matteukseen. Tässä kohdassa on voimakas viestinnällinen lataus kahdelle eri kohderyhmälle. Omavanhurskaille fariseuksille ja lainopettajille sekä tuon ajan ihmisten silmissä vähäarvoisessa asemassa oleville publikaaneille ja syntisille. Vaikka tämän kohdan perusteella voisi ajatella, että Jeesus rajaa lainopettajat pois tarkoituksistaan niin ei tietenkään ole. Todellisuudessa Jeesus tuli kohtaamaan molemmat kohderyhmät, vaikka Jeesuksen sanat viilsivät takuulla terävästi lainopettajia ja sulki heidän suunsa rajulla tavalla. Tuon kommentin jälkeen varmasti moni lainopettaja jäi pohtimaan, mitä Jeesus sanoillaan tarkoitti. Miksi Jeesus sitten aterioi syntisten ja publikaanien kanssa? Minä uskon, että Jeesus tuossa hetkessä asetti yhden kirkkaimmista päämääristään jokaisen tulevan sukupolven naaman eteen. Jeesus halusi korostaa rakkauttaan KAIKKIA ihmisiä kohtaan. Ei vain niitä ihmisiä, jotka tekisivät tuota, puhuisivat tuolla tavoin, olisivat tuon ammattiryhmän edustajia ja niin edelleen. Jeesus näytti toiminnallaan esimerkkiä jokaiselle uskovaiselle kristitylle kautta aikain. Jeesus vietti aikaa kaikenlaisten syntisten kanssa. Hänen rakkauden osoitus ei tehnyt eroa sen osin oliko kyseessä ihmisten mittareilla kuinka huono ihminen tahansa. Tiedätkö miksi? Koska Jumalalla on ihan erilainen mittari kuin me osataan edes ymmärtää. Jumalalla on uusien alkujen, armon ja rakkauden, sovituksen ja ikuisuuden lasit päässään. Niiden kautta hän katsoo meitä ihmisiä. Niiden kautta hän myös toivoo meidän katsovan jokaista ihmistä ketä me kohdataan arjessa ja juhlassa. Ne lasit, joita Jeesus opastaa meitä tässä raamatunkohdassa käyttämään, niillä näkee suoraan sen, kuka on luonut tuon meidän lähimmäisen. Jeesuksen lasien läpi näkyy iankaikkinen rakkaus, joka on tuttuakin tutummassa raamatunkohdassa Joh. 3:16 kuvattu mm. seuraavin sanoin. ..ettei yksikään, joka minuun uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Jeesus ei erottele, kenelle kuuluu Jumalan ja lähimmäisten rakkaus. Jeesus ei erottele kuka saa turvata Jeesuksen ristinkuolemaan ja ylösnousemuksen ilosanomaan.

Miten Jeesus käytännössä näytti esimerkin?

Millä keinoin Jeesus sitten opetuslapseutti ja mitä hän opetti? Mistä kaikki hänen sanansa ja tekonsa kumpusivat? Luetaan mitä Jeesus sanoi juutalaiselle temppeliväelle heidän närkästyttyään, kun Jeesus oli parantanut miehen Betesdan lammikolla sapattina. Jeesus ynnää mielenkiintoisella tavalla oman toimintansa. Joh. 5 luvussa, jakeet 19-20 kertovat seuraavanlaista:

19 Jeesus vastasi juutalaisille näin: "Totisesti, totisesti: ei Poika voi tehdä mitään omin neuvoin, hän tekee vain sitä, mitä näkee Isän tekevän. Mitä Isä tekee, sitä tekee myös Poika. 
20 Isä rakastaa Poikaa ja näyttää hänelle kaiken, mitä itse tekee. Hän näyttää Pojalle vielä suurempiakin tekoja, sellaisia, että hämmästytte.Joh. 5:19-20

Ja myöhemmin samassa luvussa jakeessa 
36

Minulla on todistus, joka on Johanneksen todistusta painavampi: teot, jotka Isä on antanut tehtäväkseni. Nämä teot, jotka minä teen, todistavat, että Isä on minut lähettänyt.

Joh. 5:36

Jeesus opetti paljon vertauksien avulla. Muistamme kylväjävertauksen, vertauksen sinapinsiemenestä, tuhlaajapoikavertauksen, vertauksen viinitarhurista tai Hyvästä paimenesta. Vertauksia on paljon ja uskon että Jeesuksella oli hyvin käytännölliset päämäärät opettaessaan vertauksien avulla. Vertaukset jäivät ihmisten mieleen. Toisekseen vertauksissa on erittäin syvällinen Jumalakuva, joka kirkasti Isä Jumalaa. Kolmanneksi: Todella moni vertauksista kuvaa myös Jeesuksen merkitystä maailman päällä. Sitä että hän tuli maanpäälle sovittamaan ihmisen syntisyyden ja korjaamaan välit ihmisen ja Jumalan välillä ikuisesti. Jeesuksen malli ei ollut pelkästää sanoja. Se oli myös todellisia ja vaikuttavia tekoja. Jeesus opetti ja opetuslapseutti myös omalla toiminnallaan. Konkreettisilla teoilla. Jeesus paransi sairaita ja teki ihmeitä. Eikä ihan vähän. Jeesuksen teki monta ruokkimisihmettä. Itselleni yksi lempikohdista raamatussa löytyy Markuksen evankeliumista 4 luvusta. Siinä opetuslapset lähtevät järvelle ja nousee todella pelottava myrsky. Kokeneet “merenkävijät” on aivan pupu pöksyssä! Nyt me kuollaan - se on menoa nyt. Jeesus auta meitä!! Ja Jeesus auttaa. Kuten ihan jokaista meitäkin. Tuli elämässä vastaan mitä ikinä. Niin Jeesus on meidän kanssa. Jeesus näytti myös esimerkin, josta ei välttämättä haluta juuri puhua tai opettaa meillä täällä länsimaissa. Jeesus kärsi ja lopulta kuoli sen tähden, että tuli tekemään Jumalan tahdon. Meillä on paljon sisaria ja veljiä ympäri maailmaa, joille kärsimys Jeesuksen ristin tähden on arkipäivää. Tietyllä tavalla mua ihan hävettää puhua aiheesta. Eihän mulla ole pienintäkään käsitystä siitä, mitä on todella kärsiä Kristittynä Jeesuksen tähden. Jeesus siis puhui, opetti, opetuslapseutti.. eli elämäänsä maan päällä suhteen ja esimerkin kautta. Jeesuksella oli suhde Isään Jumalaan ja hän teki niitä tekoja, joita Isä Jumala tekee. Jeesuksella oli myös suhde ihmisiin hänen ympärillään. Jeesus rakasti ihmisiä. Hän ei ollut mikään erakko, joka huuteli katujen kulmalla. Ei. Useassa raamatunkohdassa puhutaan että Jeesus mm. aterioitsi ihmisten kanssa. Ja minun ymmärtääkseni tuon ajan aterioitseminen ei ollut ihan että mennään hampurilaisille 15 minuutiksi ja vaihdetaan päällimmäiset kuulumiset. Viimeisellä ateriallaan Jeesus antoi opetuslapsilleen erityisen tehtävän, ikään kuin pohjan kaikelle toiminnalle. Tämänkin tehtävän hän antaa esimerkin kautta. Mielestäni tämä on yksi hienoimmista ja vaikuttavimmista kohdista raamatussa. Kun Jeesus pesee opetuslasten jalat.

1 Pääsiäisjuhla oli jo tulossa, ja Jeesus tiesi, että oli tullut se hetki, jolloin hänen oli määrä siirtyä tästä maailmasta Isän luo. Hän oli rakastanut omiaan, jotka olivat tässä maailmassa, ja hän osoitti heille täydellistä rakkautta loppuun asti.
2 He olivat kokoontuneet aterialle, ja Paholainen oli jo pannut Juudaksen, Simon Iskariotin pojan, sydämeen ajatuksen, että tämä kavaltaisi Jeesuksen.
3 Jeesus tiesi, että Isä oli antanut kaiken hänen valtaansa ja että hän oli tullut Jumalan luota ja oli nyt palaamassa hänen luokseen. 
4 Niinpä hän nousi aterialta, riisui viittansa ja kietoi vyötäisilleen pellavaliinan.
5 Sitten hän kaatoi vettä pesuastiaan, rupesi pesemään opetuslasten jalkoja ja kuivasi ne vyötäisillään olevalla liinalla.
6 Kun Jeesus tuli Simon Pietarin kohdalle, tämä sanoi: "Herra, sinäkö peset minun jalkani?"
7 Jeesus vastasi: "Tätä, minkä nyt teen, sinä et vielä käsitä, mutta myöhemmin sinä sen ymmärrät."
8 Pietari sanoi hänelle: "Sinä et ikinä saa pestä minun jalkojani!" Jeesus vastasi: "Jos minä en pese sinua, ei sinulla ole sijaa minun luonani."
9 Silloin Simon Pietari sanoi: "Herra, älä pese vain jalkojani, pese myös kädet ja pää."

Joh. 13:1-9

Mielenkiintoista tässä kohdassa on mielestäni erityisesti Simon Pietarin reaktio. Jollain tapaa muistuttaa aiemmin lukemaani kohtaa, jossa Jeesus kutsuu Pietarin. Jälleen Pietari kohtaa Pyhän Jumalan, joka kääntää kaiken päälaelleen. Myöhemmin samassa luvussa Jeesus ikäänkuin täydentää esimerkkiään vielä. Hän lausuu seuraavat sanat.

34 Minä annan teille uuden käskyn: rakastakaa toisianne! Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne.
35 Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne."

Joh. 13:34-35

Mielestäni tämä on ajankohdallisesti erityisen merkittävä, sillä nämä sanat pohjustavat juuri sitä tehtävää, joka jokaiselle meille on annettu. Seuraavassa luvussa Jeesus kertoo Pyhästä Hengestä, joka tulee muistuttamaan kaikesta, mitä Jeesus on heille opettanut. Aika mahtavia sanoja. Sama Pyhä Henki vaikuttaa myös tänä päivänä meidän keskuudessa.

Jeesuksen esimerkki kolahtaa vielä tänäkin päivänä!

Jeesus haluaa kohdata jokaisen ihmisen henkilökohtaisesti. Jeesus tuntee meidät jokaisen täysin - heikkouksineen ja vahvuuksineen - koko paketin Siitäkin huolimatta hän haluaa käyttää meitä ja näyttää meille suuria asioita Jeesus tuli maailmaan jokaista ihmistä varten Jeesus näytti meille esimerkin teoillaan ja sanoillaan Jeesus tuli palvelemaan ja antoi parhaan esimerkin lähimmäisen rakkaudesta. Jeesus myös kärsi ja kuoli jokaisen ihmisen, jokaisen synnin, jo tehdyn ja vielä tekemättömän tähden. Että jokaisella ihmisellä olisi mahdollisuus ikuiseen yhteyteen Jumalan kanssa. Jos et vielä tunne Jeesusta, niin ota hänet nyt sun elämään, tunnusta että et pärjää ilman Jeesuksen sovitustyötä - ja sä saat rauhan Jumalan kanssa. Jumala haluaa antaa sulle tulevaisuuden ja toivon. Voiko tämän parempaa kaveria saada toiseksi polkijaksi tandempyörään? Vastaus: Ei voi. Jumala siunatkoon meitä kaikkia. Rukoillaan.